NOW Regeling Inzichtelijk

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. Naar welke bedrijven is deze subsidie toegegaan? Na afloop van alle aanvraagperiodes en de definitieve berekening zal hier het verschil in subsidie getoond worden en zal het dus inzichtelijk worden welke bedrijven potentieel misbruik hebben gemaakt van deze regeling.


Totaal toegekend

€ 22.598.454.735

Aantal bedrijven

164.761

Gemiddelde toekenning

€ 137.159

NOW Regeling 1 ✅
23-06-2022
NOW Regeling 2 ✅
23-11-2022
NOW Regeling 3 ❌
22-02-2021
NOW Regeling 4 ❌
22-06-2021
NOW Regeling 5 ❌
05-11-2021
NOW Regeling 6 ❌
02-03-2022
NOW Regeling 7 ❌
14-07-2022
NOW Regeling 8 ❌
29-09-2022

Totaal:
Gemiddelde:

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert UWV een register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen.

Dit is geen officiele website maar een hobby project om de data van het UWV beter inzichtelijk te maken. Na afloop van alle aanvraagperiodes en de definitieve berekening zal hier het verschil in subsidie getoond worden en zal het dus inzichtelijk worden welke bedrijven potentieel misbruik hebben gemaakt van deze regeling.
Van de bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW hebben ontvangen, staan op verzoek van het ministerie van SZW in het register de volgende gegevens:

  • De bedrijfsnaam.
  • De vestigingsplaats
  • Het verstrekte voorschotbedrag
Het register is een momentopname. Het is mogelijk dat werkgevers de gedane NOW-aanvraag alsnog willen intrekken. Na terugbetaling van het volledige voorschot zal het register, bij een volgende periodieke update, worden aangepast.

Omdat op dit moment alleen de voorschotbedragen in het register staan, kunnen hier dus nog geen rechten aan ontleend worden. Het register zal op een later tijdstip aangevuld worden met de definitieve bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van voorschotbedragen. Na afloop alle aanvraagperiodes NOW zal UWV eenzelfde register publiceren.
Nee, dit is een hobby project gebaseerd op de data vrijgegeven door het UWV.